Benefiční galerii FONS otevřela firma STAPRO s. r. o. ve vstupních prostorách svého sídla v roce 1998.
Program výstavní síně je zaměřen na autorské výstavy současných fotografů a výtvarných umělců.
Výstavy jsou prodejní a výtěžek z prodeje je věnován
výtvarnému oboru Základní umělecké školy Pardubice - Polabiny.


Zveme vás na výstavu:

Martina Hozová
ON-LINE AGE

6. ledna – 13. února 2017
Vernisáž výstavy 5. ledna 2017 v 17 hodin
Úvodní slovo Mgr. Martina Vítková, hudební program: Puzzle jazz.
„…Martina Hozová se nepředstavuje v Pardubicích poprvé. Před čtyřmi lety se zabývala lidskou sítí společně s antropologem Michalem Tošnerem. Propojení lidí, společenství, sdílení hodnot, smysl civilizace a kultury i existenciální děs ji zajímá neustále. Zkoumá aktuální epochu, kdy se lidstvo po svých železných, zlatých a industriálních dobách ocitá v časech, kdy podmínkou bytí je být připojen, být online. Bez napojení na toky dat a informací není jedinec sám sebou, ztrácí radost ze života a životní sebejistotu, pracovní uplatnění a společenský kredit. Z homo sapiens sapiens, tedy člověka moudrého, se stává nejen homo economicus, ale také homo user - uživatel. Sochařka moralistního založení klade otázku, zda člověk v době ON-LINE AGE neztrácí část svého lidství?“ /M. Vítková/


Galerie FONS firmy STAPRO s. r. o., Pernštýnské nám. 51, 530 02 Pardubice