Benefiční galerii FONS otevřela firma STAPRO s. r. o. ve vstupních prostorách svého sídla v roce 1998.
Program výstavní síně je zaměřen na autorské výstavy současných fotografů a výtvarných umělců.
Výstavy jsou prodejní a výtěžek z prodeje je věnován
výtvarnému oboru Základní umělecké školy Pardubice - Polabiny.


Zveme vás na výstavu:

HLEDÁ SE NOVÝ PICASSO
4. - 31. prosince 2018
Tradiční vánoční výstava kreseb dětí do 12 let na téma NA VÝLETĚ. Výstavu můžete navštívit ve všech pracovních dnech do 18 hodin.

Galerie FONS firmy STAPRO s. r. o., Pernštýnské nám. 51, 530 02 Pardubice