Benefiční galerii FONS otevřela firma STAPRO s. r. o. ve vstupních prostorách svého sídla v roce 1998.
Program výstavní síně je zaměřen na autorské výstavy současných fotografů a výtvarných umělců.
Výstavy jsou prodejní a výtěžek z prodeje je věnován
výtvarnému oboru Základní umělecké školy Pardubice - Polabiny.


Zveme vás na výstavu:

Bedřich Novotný
MILENCI & HRÁČI

14. října – 28. listopadu 2016
Vernisáž ve čtvrtek 13. října 2016 v 17 hodin
Období, kdy Bedřicha Novotného zaměstnávalo téma Milenců, je v jeho tvorbě možná důležitější, než by se zdálo. Není nijak výjimečné námětem, je však zásadní v jeho směřování. Postupně se v práci na cyklu Milenců oprošťuje od figurálního zobrazení a začíná směřovat k abstrakci, které se od konce 60. let věnoval již téměř bezvýhradně. Malířský vrcholem cyklu Milenců je zcela jistě rozměrný obraz Dvojice z roku 1966. Byl to ale dost možná poslední figurální obraz, který namaloval.


Galerie FONS firmy STAPRO s. r. o., Pernštýnské nám. 51, 530 02 Pardubice