Benefiční galerii FONS otevřela firma STAPRO s. r. o. ve vstupních prostorách svého sídla v roce 1998.
Program výstavní síně je zaměřen na autorské výstavy současných fotografů a výtvarných umělců.
Výstavy jsou prodejní a výtěžek z prodeje je věnován
výtvarnému oboru Základní umělecké školy Pardubice - Polabiny.


Zveme vás na výstavu:

Roman Vondrouš
DOSTIHY

12. října – 30. listopadu 2018
Roman Vondrouš pracuje jako reportér ČTK a zdálo by se tedy, že fotografie, kterou jsou zde vystavené, vznikly zcela samozřejmě v běhu jeho práce. Není to ale přece jen tak přímočaré, jak by se zdálo. Jako reportér je velmi často nucený k záběrům vrcholných okamžiků vítězství a pádů. Ve své práci ale umí najít rovnováhu mezi profesionální zakázkou, kterou musí splnit a soustředěnou prací mířící hlouběji k výtvarnému ztvárnění tématu. Vznikají tak fotografie, kterou jsou nadčasové. Nehraje v nich hlavní úlohu konkrétní závod, místo, jméno jezdce ani koně. Fotografie jsou proto bez popisek, které by zde pouze odváděly pozornost od výtvarného pojetí. Jejich výtvarná kvalita je navíc umocněna tím, že jsou černobílé a eliminují tak zcela popisnost.Galerie FONS firmy STAPRO s. r. o., Pernštýnské nám. 51, 530 02 Pardubice