Benefiční galerii FONS otevřela firma STAPRO s. r. o. ve vstupních prostorách svého sídla v roce 1998.
Program výstavní síně je zaměřen na autorské výstavy současných fotografů a výtvarných umělců.
Výstavy jsou prodejní a výtěžek z prodeje je věnován
výtvarnému oboru Základní umělecké školy Pardubice - Polabiny.


Zveme vás na výstavu:

TŘI V JEDNOM
HEINL • KYNCL • STEKLÍK

26. června – 22. srpna 2017
Vernisáž výstavy v pátek 23. června v 17 hodin.
V roce 1999 vytvořili Annegret Heinl a Jan Steklík společně s Františkem Kynclem během jednoho dne cyklus kreseb, koláží a frotáží na notovém papíře. Jsou to partitury, které nemají sloužit k hudební interpretaci, ale jistě vás jejich hravost bude inspirovat. Vznikly z potřeby výtvarné hry, a hracím polem se stal notový papír…
Galerie FONS firmy STAPRO s. r. o., Pernštýnské nám. 51, 530 02 Pardubice