Benefiční galerii FONS otevřela firma STAPRO s. r. o. ve vstupních prostorách svého sídla v roce 1998.
Program výstavní síně je zaměřen na autorské výstavy současných fotografů a výtvarných umělců.
Výstavy jsou prodejní a výtěžek z prodeje je věnován
výtvarnému oboru Základní umělecké školy Pardubice - Polabiny.


Zveme vás na výstavu:

Monika BAUMGARTL
STOPY SVĚTLA A TMY

29. června – 22. srpna 2016
Vernisáž výstavy v úterý 28. června 2016 v 17 hodin.
„Samotnou fotografickou tvorbu lze zasadit do období let 1970 až 1989. Navzdory všem experimentál-ním metodám, které postupně využívala, a všem posunům v námětech a tématech se tvorba Moniky Baumgartl vyznačuje velkou kontinuitou. Černobílé obrazy zachycené pomocí dlouhé expozice většinou působí jako jedna plynulá zářivá stopa. Veškerá akce je abstrahována, je formulována světlem vystupujícím z temnoty, jako proměna a pohyb už na samotné jednotlivé fotografii. Proces a směřování až ke stavu transformace jsou vlastně ústředními prvky celého autorčina díla…..“

Thomas Hirsch


Galerie FONS firmy STAPRO s. r. o., Pernštýnské nám. 51, 530 02 Pardubice