Benefiční galerii FONS otevřela firma STAPRO s. r. o. ve vstupních prostorách svého sídla v roce 1998.
Program výstavní síně je zaměřen na autorské výstavy současných fotografů a výtvarných umělců.
Výstavy jsou prodejní a výtěžek z prodeje je věnován
výtvarnému oboru Základní umělecké školy Pardubice - Polabiny.


Zveme vás na výstavu:

JAROSLAV VALEČKA
SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ

29. června – 17. srpna 20188. května – 22. června 2018
Vernisáž výstavy ve čtvrtek 28. června 2018 v 17 hodin. Úvodní slovo Martina Vítková.
Jak víte, že jsme ze sna procitli? Jedna z posledních vět Shakespearova Snu svatojánské noci přesně popisuje atmosféru vystavených obrazů Jaroslava Valečky, onu jemnou nejistotu, zda lze malby interpretovat jako obraz reality nebo podvědomí. Figury tančí v lese, vznášejí se na vodě, utíkají, tváří se překvapeně a odevzdaně. Kaplička na mýtině, posed, jezero nebo nedostavěný kostel vytvářejí scénu pro rituální snové výjevy. Krajina je tentokrát zasněná, letní, dramatická, magická …
/Martina Vítková/


Galerie FONS firmy STAPRO s. r. o., Pernštýnské nám. 51, 530 02 Pardubice