Benefiční galerii FONS otevřela firma STAPRO s. r. o. ve vstupních prostorách svého sídla v roce 1998.
Program výstavní síně je zaměřen na autorské výstavy současných fotografů a výtvarných umělců.
Výstavy jsou prodejní a výtěžek z prodeje je věnován
výtvarnému oboru Základní umělecké školy Pardubice - Polabiny.


Zveme vás na výstavu:

ALÉN DIVIŠ
Kresby

5. dubna – 13. května 2019
Vernisáž výstavy ve čtvrtek 4. dubna 2019 v 17 hodin.
V Galerii FONS se nám tentokrát podařilo připravit unikátní výstavu z dochovaných kresebných archivů po Alénu Divišovi, jehož dílo bylo doceněno teprve dlouho po jeho smrti. O záchranu díla a jeho umístění ve sbírkách se zasloužil Jaromír Zemina, který také pronese úvodní slovo k výstavě.
Galerie FONS firmy STAPRO s. r. o., Pernštýnské nám. 51, 530 02 Pardubice