Benefiční galerii FONS otevřela firma STAPRO s. r. o. ve vstupních prostorách svého sídla v roce 1998.
Program výstavní síně je zaměřen na autorské výstavy současných fotografů a výtvarných umělců.
Výstavy jsou prodejní a výtěžek z prodeje je věnován
výtvarnému oboru Základní umělecké školy Pardubice - Polabiny.


Zveme vás na výstavu:

MOJE KRAJINY
Karel Valter

Vernisáž výstavy ve čtvrtek 3. září 2020 v 17 hodin. Výstava potrvá do 16. října 2020.
Galerie je otevřena pondělí až pátek od 8 do 18 hodin.
„Vidět nově vyžaduje soustavné pozorování a vyhodnocování pohledu a není to lehká cesta. Jen houževnatá touha a vciťování přináší po čase to, o co jsem usiloval. Zdá se, že taková situace přichází často sama od sebe. Někdy ji přinese i náhoda. Má to nevypočitatelné důvody.“

Karel Valter


Galerie FONS firmy STAPRO s. r. o., Pernštýnské nám. 51, 530 02 Pardubice