Josef Blecha

KARIKATURY - Slavné tváře v čarách

JOSEF BLECHA

Narozen v roce 1952, Josef Blecha vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze.Karikatury osobností začal kreslit v roce 1976. Jeho tvorbu otiskly české deníky, časopisy, ale objevily se také v The New York Times, The New York Times Review, The New Yorker či Playboy. Svými kresbami portrétních karikatur doprovodil i řadu knih, výtvarných katalogů, LP a CD (Marek Eben, Zdeněk Pohlreich, Ladislav Vostárek, Jiri Suchý, Tomáš Bím, Tony Scott, Milan Svoboda, Gadrew Way). Dosud uspořádal a zúčastnil se více než 100 samostatných a společných výstav.
Josef Blecha dokáže pomocí jednoduché precizní linky elegantně vystihnout danou podobu tím nejúspornějším způsobem. Při své tvorbě se však snaží proniknout i do mysli a charakteristického prostoru své předlohy. Vedle samotné, často až ikonické podoby, klade mimořádný důraz na výslednou výtvarnou stránku díla.  Jeho práce je výjimečná pro svou čistou techniku a schopnost přiblížit  emoci, která z díla vyzařuje. Mezi svými současníky je výjimečný především svou nádhernou linkou, kterou zakomponovává do barevných koláží a vytváří tak jedinečná umělecká díla. Svou tvorbou navazuje na vynikající představitele vysoce specifické a náročné disciplíny portrétní karikatury, jakými byli např. František Bidlo, Antonín Pelc, Adolf Hoffmeister či Karel Šmíd, hlásí se však i k odkazu slavných amerických karikaturistů, Al Hirschfelda a Saula Steinberga.
Blechova práce prozkoumává nové dimenze v umění prostřednictvím specifické umělecké formy, a proto jsou jeho kolekce zastoupeny v soukromých sbírkách  v Evropě, USA, Kanadě i Asii.

Josef Blecha je členem S.V.U. Mánes.

Freddie Mercury

Pablo Picasso

Audrey Hepburn

Kouzlo zachytit podobu lidské tváře

Oscar Wilde charakterizoval umění jako „všeobjímající bezúčelnost“. Ale soudní skicy tváří zlodějů a vrahů založené na svědeckých výpovědích jeho teorii vyvracejí – ony totiž usvědčily mnoho delikventů.
Počítače jsou schopny vytvořit zázračné mechanické podobizny Marilyn Monroe či Alberta Einsteina, doslova perfektní portréty sestavené z různých číslic odlišných stínů či miniaturních fotografií. Ale kdo z vás se kdy pokusil o portrét perem, tužkou či barvou?
Z těch nejslavnějších nás napadnou jména jako Leonardo, Dürer, Rembrandt, Goya, Daumier, Picasso, Matisse a Bacon. Ptám se, protože kouzlo vystihnout lidskou podobu – přetvořit lidskou rukou vedenou linku v podobiznu člověka, jeho charakterové, osobní vlastnosti, povahu a individualitu – odedávna přitahuje.
Lidská dovednost na této úrovni je dokladem neuvěřitelného předstihu před ostatními druhy v živočišné říši.
Před padesáti lety na Yaleské univerzitě jsem díky Josephu Albersovi poznal, že jediný způsob, jak plně docenit díla starých mistrů, je vlastní snaha je vytvořit. Jen si sedněte a pokuste se o Matissův profil, Gauguinův portrét Van Gogha, Picassovy portréty Kahnwailera, Baconovy studie Michela Leirise nebo, s vaším dovolením, jeho triptych mé vlastní tváře z roku 1975. Vytvořit takové podoby bez pracného a zbytečného šrafování a stínování je géniem portrétní karikatury a portrétního umění vůbec. Před vynálezem fotografie (pochopitelně) posunuly tyto schopnosti člověka na samý vrchol žebříčku vizuálního umění.
Historie nám zanechala památky typu Pantheon a Akropolis, řecko-římské sochy, téměř zázračného Michelangelova Davida a Pietu, ale také eleganci býčích zápasů ve vrcholném podání Manoletiho, Dominguina a Cordobése.
Odkazem své doby jsou Velásquezovy a Goyovy portréty královských rodin a papeže, Bourgerauův detail lidské pokožky, Rodinovo zpracování svalstva a monumentální hold Balzacovi. Mistrovská individualita a originalita impresionistů, Gauguinovy kresby, dřevoryty a olejomalby, Renoirovy smyslné ženy, Vuillard, Seurat, Manet – pozemská díla, která posunula naše kulturní dědictví do nových výšin (a cen).
Po mých vlastních mnohaletých zmatených pokusech proniknout do tajemství a kouzla zachytit podobu lidské tváře a osobnosti, na Akademii i mimo ni, na papíře či plátnu, a dokonce ve fotografických portrétech mých přátel, tady přísežně prohlašuji, že v díle Josefa Blechy, v jeho velikém testamentu portrétních karikatur, nalézám mimořádný talent, jehož je tak obtížné nabýt. Přál bych si jen, aby mi prozradil, jak to dělá.

                                                                                                                                                                                                                                                        Peter Beard

 

Frank Zappa

Bob Dylan

Bruce Springsteen