Previous
Next
Benefiční galerii FONS otevřela firma STAPRO s. r. o. ve vstupních prostorách svého sídla v roce 1998.
Program výstavní síně je zaměřen na autorské výstavy současných fotografů a výtvarných umělců.
Výstavy jsou prodejní a výtěžek z prodeje je věnován výtvarnému oboru Základní umělecké školy Pardubice – Polabiny.

Zveme vás na výstavu

13. 10. - 3. 12. 2021

Vernisáž výstavy ve středu 13. října 2021 v 17 hodin.
Nejstarší Mirvaldovy kresby z první poloviny šedesátých let mají ostré hrany, jsou založeny na rovnoběžkách, jejich směrech a meziprostorech mezi nimi. Později se zabýval kruhem, válcem a vlněním plochy. Charakteristické jsou vlnící se undulační válce. Motivy na plátnech, kartonu, či sololitu mohou být ukončené, koncentrické i stále probíhající – přesahují rám obrazu…. /Martina Vítková/

13. 10. - 3. 12. 2021

Vernisáž výstavy ve středu 13. října 2021 v 17 hodin.
Nejstarší Mirvaldovy kresby z první poloviny šedesátých let mají ostré hrany, jsou založeny na rovnoběžkách, jejich směrech a meziprostorech mezi nimi. Později se zabýval kruhem, válcem a vlněním plochy. Charakteristické jsou vlnící se undulační válce. Motivy na plátnech, kartonu, či sololitu mohou být ukončené, koncentrické i stále probíhající – přesahují rám obrazu…. /Martina Vítková/
Vladislav Mirvald