Previous
Next
Benefiční galerii FONS otevřela firma STAPRO s. r. o. ve vstupních prostorách svého sídla v roce 1998.
Program výstavní síně je zaměřen na autorské výstavy současných fotografů a výtvarných umělců.
Výstavy jsou prodejní a výtěžek z prodeje je věnován výtvarnému oboru Základní umělecké školy Pardubice – Polabiny.

Zveme vás na výstavu

6. 9. - 17. 9. 2021

z tvorby žáků výtvarného oboru ZUŠ Pardubice – Polabiny

6. 9. - 17. 9. 2021

z tvorby žáků výtvarného oboru ZUŠ Pardubice – Polabiny
LINORYTY a jiné práce